Thứ sáu 07-05-2021 GIỚI THIỆU | QUẢNG CÁO

Trang Thông tin điện tử chuyên ngành Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đăk Nông
Hotline: 0343.448.448
GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP
HỒ VĂN MIỀN

LỊCH PHÁT THANH

 • 05:30 Chào ngày mới
 • 06:00 Tiếp bản tin Thời sự Đài TNVN
 • 06:30 Thế giới quanh em
 • 06:45 Bản tin tiếng M’Nông
 • 07:00 Ca nhạc thiếu nhi
 • 07:30 Dân tộc và phát triển
 • 07:45 Thường thức cuộc sống
 • 08:00 Đảng với cuộc sống
 • 08:15 Giới thiệu Album
 • 08:45 Mỗi tuần 1 câu chuyện
 • 09:00 Nhịp sống đô thị
 • 09:15 Ca nhạc
 • 09:30 Tạp chí văn nghệ
 • 10:00 Bản tin tiếng M’Nông
 • 10:15 Dân ca 3 miền
 • 10:45 Văn nghệ thiếu nhi
 • 11:00 Chuyển động Tây nguyên Duyên hải miền Trung
 • 11:15 Tiếp chuyện bạn nghe Đài
 • 11:25 Nông nghiệp xanh
 • 11:30 Thời sự
 • 12:00 Tiếp bản tin Thời sự Đài TNVN
 • 15:00 Thời sự
 • 15:15 Bảo hiểm xã hội
 • 15:30 Ca nhạc thiếu nhi
 • 16:00 Bản tin thể thao
 • 16:15 Chuyển động Tây Nguyên Duyên hải miền Trung
 • 16:30 Bản tin tiếng M’nông
 • 16:45 Tân cổ giao duyên
 • 17:15 Thế giới quanh em
 • 17:30 Thời sự
 • 18:00 Tiếp bản tin Thời sự Đài TNVN
 • 18:45 Vì một tương lai xanh
 • 19:00 Radio và bạn
 • 19:30 Kể chuyện bé nghe
 • 19:45 Du lịch cùng bạn
 • 20:00 Bài ca đi cùng năm tháng
 • 20:30 Nhạc không lời

LỊCH TRUYỀN HÌNH

 • 05:30 Chào ngày mới
 • 06:00 Tiếp bản tin Thời sự Đài TNVN
 • 06:30 Thế giới quanh em
 • 06:45 Bản tin tiếng M’Nông
 • 07:00 Ca nhạc thiếu nhi
 • 07:30 Dân tộc và phát triển
 • 07:45 Thường thức cuộc sống
 • 08:00 Đảng với cuộc sống
 • 08:15 Giới thiệu Album
 • 08:45 Mỗi tuần 1 câu chuyện
 • 09:00 Nhịp sống đô thị
 • 09:15 Ca nhạc
 • 09:30 Tạp chí văn nghệ
 • 10:00 Bản tin tiếng M’Nông
 • 10:15 Dân ca 3 miền
 • 10:45 Văn nghệ thiếu nhi
 • 11:00 Chuyển động Tây nguyên Duyên hải miền Trung
 • 11:15 Tiếp chuyện bạn nghe Đài
 • 11:25 Nông nghiệp xanh
 • 11:30 Thời sự
 • 12:00 Tiếp bản tin Thời sự Đài TNVN
 • 15:00 Thời sự
 • 15:15 Bảo hiểm xã hội
 • 15:30 Ca nhạc thiếu nhi
 • 16:00 Bản tin thể thao
 • 16:15 Chuyển động Tây Nguyên Duyên hải miền Trung
 • 16:30 Bản tin tiếng M’nông
 • 16:45 Tân cổ giao duyên
 • 17:15 Thế giới quanh em
 • 17:30 Thời sự
 • 18:00 Tiếp bản tin Thời sự Đài TNVN
 • 18:45 Vì một tương lai xanh
 • 19:00 Radio và bạn
 • 19:30 Kể chuyện bé nghe
 • 19:45 Du lịch cùng bạn
 • 20:00 Bài ca đi cùng năm tháng
 • 20:30 Nhạc không lời

Thăm dò ý kiến

Bạn thường xuyên theo dõi chương trình nào?
Thời sự
Hộp thư truyền hình
Nhịp cầu nhà nông
Đảng và cuộc sống
Đăk Nông đất và người
Dân tộc và phát triển