Lặp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt tại vườn cà phê của người dân
 

Dự án có tổng kinh phí 5 tỷ đồng, trong đó, ngân sách sự nghiệp khoa học trung ương hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng, số còn lại do các hộ dân đối ứng.  Dự án triển khai lắp đặt hệ thống tưới nước nhỏ giọt trên tổng diện tích 20ha cà phê của 10 hộ dân thuộc 4 xã trên địa bàn huyện Đăk Mil gồm: Đăk Sắc, Thuận An, Đăk Lao và Đăk Ndrot. Khi tham gia Dự án, các hộ dân được hỗ trợ lắp đặt thiết bị tưới nước nhỏ giọt kết hợp bón phân theo công nghệ  Israel, hỗ trợ phân Lân hòa tan trong vòng 2 năm, với trọng lượng 1,25 tấn/ hộ/ năm.

Dự án hướng tới mục tiêu tăng hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cà phê bền vững, tiết kiệm nguồn nước tưới, hạn chế công lao động và tăng năng suất, chất lượng hạt cà phê.

T/h: H’Loan- Xuân Trí