Theo khiếu nại của ông Vũ Thạch Bích, ông được UBND tỉnh Nam Định xác nhận là người có công với cách mạng, được tặng Huân chương kháng chiến Hạng Nhì nhưng không được cấp thẻ bảo hiểm y tế người có công với cách mạng với mã KC và các con của ông không được cấp thẻ BHYT của thân nhân người có công để hưởng các chính sách khám chữa bệnh của Nhà nước.

Ông Vũ Thạch Bích kiến nghị tại buổi đối thoại
 

Theo kết quả trả lời của cơ quan BHXH tỉnh Đắk Nông: Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì mã đối tượng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là mã đối tượng đóng bảo hiểm y tế được xác định đầu tiên theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì mức hưởng bảo hiểm y tế ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là mức hưởng người có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông Vũ Thạch Bích vừa là đối tượng hưởng chế độ hưu trí (là mã đối tượng đầu tiên được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014), đồng thời là người có công với cách mạng. Vì vậy, ông Bích được cấp thẻ bảo hiểm y tế in mã đối tượng đóng (ký hiệu: HT) và quyền lợi cao nhất theo mức hưởng người có công với cách mạng (ký hiệu: 2) là đúng theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Khắc Tuân - Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông trả lời kiến nghị của ông Vũ Thạch Bích

 

T/h: Hoàng Hoa - Văn Chinh