Theo đó, Đài PT – TH tỉnh Đắk Nông và Báo Đắk Nông đã xây dựng các chuyên mục, tiểu mục, chuyên trang về bầu cử, trong các bản tin hằng ngày đều cập nhật liên tục các thông tin về bầu cử.

Kỹ thuật viên Đài PTTH Đắk Nông thiết kế hình ảnh tuyên truyền về bầu cử
 

Nội dung tuyên truyền chú trọng mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử; giới thiệu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bầu cử; tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; tuyên truyền về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND; tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân... Nội dung, hình thức tuyên truyền về Cuộc bầu cử được Đài PT – TH tỉnh Đắk Nông và Báo Đắk Nông thể hiện phong phú, đa dạng trên các loại hình báo chí như: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, báo ảnh. Hoạt động tuyên truyền của các đơn vị góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

 

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh