Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội, Phó Tổng thư ký Quốc hội, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV; ông Dương Khắc Mai, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông; ông Nguyễn Văn Hào, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp - PTNT; bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Chánh Văn phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Điểu Lê Nam Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Nông.
 
 
Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt của từng NƯC. Tiếp đó, NƯC trình bày dự kiến chương trình hành động khi trúng cử, đều thể hiện rõ mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước và tỉnh Đắk Nông.  Cụ thể như vấn đề tạo việc làm cho người lao động, các giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nghèo, chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiến nghị đề xuất chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở Thôn, Bon, Buôn...
 
   
NƯC Nguyễn Trường Giang trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
 
 
Cử tri Krông Nô bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, cử tri mong muốn NƯC nếu trúng cử sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.
 
Cử tri mong muốn NƯC nếu trúng cử sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân
 
 

 

 

T/h: Xuân Lộc