Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công trình đang thi công
 

Công trình thủy lợi Suối Đá ở xã Quảng Hòa có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào ngày 31/3/2021. Dự án sẽ bảo đảm cung cấp nước tưới cho 1.000 ha cây nông nghiệp. Công trình còn cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho 1.750 hộ dân trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên kiểm tra việc cung ứng nước cho cánh đồng lúa ở xã Quảng Hoà
 

Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cho biết công tác vận hành ban đầu của Dự án về công suất, thiết kế, các tuyến kênh mương cơ bản đảm bảo, phục vụ tốt cho vụ đông xuân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng về địa chất nên phải điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trước 15/4/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT phải hoàn thiện việc điều chỉnh các hạng mục. Trong quá trình điều chỉnh Dự án  phải nghiên cứu không được tăng mức đầu tư. Đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm đưa công trình vào vận hành thử nghiệm. Chậm nhất đến ngày 30/6/202, chủ đầu tư phải hoàn thành công trình và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Đắk Nông vận hành.

T/h: Tuấn Bình – Thành Lam