Ảnh minh họa
 

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song. Mục tiêu dự án là sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện. Công suất thiết kế 30MW; Tổng diện tích đất sử dụng là 19,5ha; Quy mô xây dựng gồm hệ thống các trụ, tuabin gió, cánh quạt gió; Đường dây 35kV nối các tuabin nhà máy; Đường dây đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; Trạm biến áp; Hệ thống nhà điều hành và phụ trợ khác. Tổng vốn đầu tư là 1.023 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 25 năm, kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án: Đến hết tháng 10/2020 hoàn thiện thủ tục đầu tư; các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường; từ tháng 10/2020-10/2021 xây dựng các hạng mục chính của dự án; từ tháng 11/2021 hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động. Nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

T/h: Phan Đông