Phòng tổng khống chế của Đài PTTH Đắk Nông
 
 

Tham gia tập huấn, đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên và đạo diễn của Đài được hướng dẫn sử dụng thiết bị trạm nhận tín hiệu từ server (PWS-110RX1) - một hệ thống tiên tiến để phát trực tiếp video và âm thanh từ máy quay sử dụng mạng 4G và wi-fi.

 Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra kết nối đường truyền 

 

Thiết bị này sử dụng công nghệ QoS (chất lượng dịch vụ) độc đáo của Sony để duy trì tính toàn vẹn của video và âm thanh trong khi truyền. Hệ thống thiết bị trạm nhận tín hiệu từ server (PWS-110RX1) đi kèm với phần mềm Trình quản lý kết nối được cài đặt sẵn cho phép kết nối dễ dàng với máy quay và xử lý hiệu quả các luồng trực tiếp./.

T/h: Ngô Lan-Thế Anh