CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

 

Kính thưa toàn thể quý cử tri!

Lời đầu tiên, tôi xin được kính chúc quý cử tri cùng gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công!

Thực hiện các quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vừa qua, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của tôi cũng như các ứng viên, để cử tri nắm rõ và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên, tôi xin giới thiệu tóm tắt về bản thân: Tôi tên là Phạm Nam Tiến, sinh năm 1968 tại Ninh Bình. Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Báo chí, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Hiện tôi đang là Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương.

Trong các lĩnh vực công tác tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu cống hiến cho cơ quan, đơn vị và phục vụ nhân dân. Tôi tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kính thưa quý vị! Tôi được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV tại tỉnh Đăk Nông.

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là Đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tôi sẽ thực hiện đầy đủ các quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Trước hết, tôi  sẽ tham gia nghiêm túc các phiên họp của Quốc hội, của Đoàn Đại biểu Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri.

Đại biểu đóng vai trò là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, do vậy, tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông dưới nhiều hình thức, chịu sự giám sát trực tiếp của cử tri. Trong khả năng của mình, tôi xin hứa sẽ giữ mối liên hệ này một cách khăng khít, gần gũi bằng các hình thức như: gặp gỡ trực tiếp hoặc qua email, qua điện thoại.

Tôi sẽ định kì báo cáo với cử tri về hoạt động của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội và của bản thân; nghiêm túc lắng nghe, ghi nhận ý kiến của cử tri, kịp thời đề xuất các giải pháp và đôn đốc các cơ quan xem xét, giải quyết các vấn đề mà cử tri đang quan tâm.

Thưa toàn thể cử tri, Quốc hội là diễn đàn dân chủ - thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, những năm gần đây, những cuộc họp Quốc hội được tường thuật trực tiếp đã thu hút nhiều hơn sự quan tâm, theo dõi của cử tri, bởi ở đó, những tâm tư, nguyện vọng, cả những bức xúc của người dân cũng đã được đưa lên nghị trường, tôi hứa trong khả năng của mình sẽ kịp thời phản ánh những ý kiến của cử tri đến diễn đàn này.

Thứ hai, tôi đã trải qua nhiều đơn vị, nghề nghiệp, vị trí công tác ở nhiều cơ quan, địa phương khác nhau như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương… nên tôi có ít nhiều kinh nhiệm và có quá trình để am hiểu, cảm nhận cuộc sống, con người ở nhiều miền đất nước.

Hiện tại, là một cán bộ của Ban Nội chính Trung ương, cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Như quý vị đã biết, thời gian qua Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã đạt những kết quả to lớn ở lĩnh vực này, đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công việc của tôi là phụ trách việc theo dõi, đôn đốc công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng  tại 13 tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đăk Nông của chúng ta. Vụ có trụ sở tại Đà Nẵng nên tôi có điều kiện thường xuyên sâu sát các địa phương thuộc địa bàn nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Bên cạnh đó, qua thực tiễn công việc, tôi luôn có ý thức tích lũy kinh nghiệm để đóng góp cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Quốc hội, nhất là những bộ luật có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính sách cho đồng bào dân tộc, miền núi…

Thưa toàn thể cử tri! Năm 2019, Quốc hội khóa  XIV đã ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đây là một dấu ấn lịch sử, một quyết định nhằm thay đổi đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Vậy làm thế nào để kỳ vọng này trở thành hiện thực, làm thế nào để đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ấm no, hạnh phúc? Nhất là với tỉnh Đắk Nông, địa phương có cộng đồng dân cư gồm hơn 40 dân tộc cùng sinh sống.

Nghị quyết 12 Đảng bộ tỉnh đã nêu rõ mục tiêu tổng quát, đó là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên".

Cùng với đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác dân tộc trong tình hình mới; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Nếu được cử tri tín nhiệm và trở thành đại biểu Quốc hội khóa 15, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, với Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả những chính sách phù hợp, nhất là các chính sách liên quan tới phát triển đời sống đồng bào dân tộc; đổi mới giáo dục; phát huy giá trị văn hóa; tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ vốn vay, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân; góp phần giúp hộ nghèo, nhất là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo; phát huy vai trò của đồng bào dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, trong phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa - đặc trưng sinh thái bản địa như nhiệm vụ Nghị quyết đảng bộ tỉnh đề ra. Đồng thời, tôi cũng sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu Quốc hội, để Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của địa phương.

Là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tôi sẽ tham gia cùng Đoàn đại biểu tỉnh góp ý, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát triển đất nước và địa phương; tiếp cận, tranh thủ thêm sự hiểu biết, ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, các địa phương qua các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là xúc tiến nhiều nguồn vốn để đầu tư cho vùng Tây Nguyên, trong đó có Đắk Nông đang trên đà phát triển, phấn đấu để năm 2025 Đăk Nông trở thành tỉnh trung bình khá.

Thứ ba, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh và kiến thức chuyên môn; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - biện pháp quan trọng nhất trở thành người đủ tài, đủ đức; có tâm và có tầm.

Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể cử tri, nhân dân! Tôi rất mong muốn được lắng nghe những đánh giá, nhận xét, đóng góp của cử tri, để từ đó cố gắng hoàn thiện mình. Sự tin tưởng, tín nhiệm của bà con cử tri là điều trân quý nhất. Vì vậy, tới đây, dù ở cương vị công tác nào, tôi chắc chắn luôn làm hết sức mình, cầu thị, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri vì sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cử tri. Xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, quý cử tri cùng gia đình lời chúc sức khỏe, thành công!