Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo công tác bầu cử phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, không để xảy ra khiếu kiện

 

Tại cuộc họp, Uỷ ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo về tình hình, tiến độ công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đại diện Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực Uỷ ban MTTQ VN tỉnh báo cáo tình hình tiến độ công việc thuộc nhiệm vụ, chức năng tham mưu liên quan đến công tác bầu cử. Theo đó, đến nay Thường trực UBMTTQ VN tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Kết quả, đối với đại biểu Quốc hội, hội nghị đã giới thiệu 11 đại biểu ứng cử thuộc 10 cơ quan trong tỉnh, để bầu chọn 4 đại biểu Quốc hội ở địa phương cùng với 2 đại biểu ở Trung ương. Đối với đại biểu HĐND tỉnh, hội nghị thống nhất giới thiệu 98 đại biểu ra ứng cử, để bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã tham gia thảo luận những nội dung liên quan đến công tác bầu cử như về cơ cấu, thành phần người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh nhấn mạnh, để công tác bầu cử diễn ra thành công các đơn vị liên quan được phân công cần nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác bầu cử phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, không để xảy ra khiếu kiện, lựa chọn người ứng cử phải đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân không nặng về cơ cấu nhưng phải đúng luật.

T/h: Lê Đại – Hải Thanh