Bí thư Tỉnh ủy khóa XII Ngô Thanh Danh vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp
 

Thay mặt BCH Đảng bộ khóa XII phát biểu ra mắt nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đại hội đã giao để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công phương hướng, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng thời, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xin hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, dân chủ, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tiếp thu, lĩnh hội tinh thần, chủ trương lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để vận dụng sáng tạo, phù hợp với Đảng bộ tỉnh trong xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Nông vững mạnh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII rất mong nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

BCH Đảng bộ khóa XII và Đoàn Đại biểu dự ĐH lần thứ XIII của Đảng ra mắt 
 

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 13 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và các nhóm giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, 3 đột phá chiến lược gồm: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới thu hút đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư xây dựng, mở rộng hạ tầng giao thông trọng điểm nội tỉnh, kết nối các điểm du lịch và hạ tầng trung tâm đô thị. Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực là trụ cột phát triển kinh tế của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn khóa XI chúc mừng BCH Đảng bộ khóa XII
 

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh khẳng định, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã tiến hành thảo luận, tham luận, sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ đó xác định quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn xa hơn đến năm 2030 và đến năm 2045. Đại hội biểu thị sự quyết tâm, hành động và ý chí khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện bằng được mục tiêu của Đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

 

Tặng hoa cho các đồng chí thôi tham gia BCH Đảng bộ khóa XII
 

Đại hội nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; cho ý kiến góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; các văn kiện được thông qua đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn, lý luận trong nhiệm kỳ qua và 15 năm tái thành lập tỉnh Đắk Nông. Đại hội giao cho cấp ủy khóa XII tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung, chỉnh lý để ban hành chính thức các văn kiện của Đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết

 

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đây là sự kết tinh của trí tuệ của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội giao cho cấp ủy khóa XII tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo Trung ương theo quy định.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII gồm: 48 đồng chí tiêu biểu cho hơn 26 nghìn đảng viên, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để gánh vác những trọng trách do Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà giao phó. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 16 đồng chí (trong đó 15 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII được Đại hội bầu, trao trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận thức rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII nguyện đoàn kết, một lòng, đem hết sức mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng; cùng toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội xác định.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau Đại hội, các cấp ủy phải tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, giải pháp mà Đại hội đã thông qua; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về kết quả của Đại hội; xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần quyết tâm, tích cực, năng động, sáng tạo phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa thời cơ, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

T/h: Bảo Ngọc - Văn Thắng