Panô  tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương
 

Theo đó, Đắk Nông có 02 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, mỗi đơn vị bầu 03 đại biểu Quốc hội. Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Cư Jút, Đăk Mil và Krông Nô. Đơn vị bầu cử số 2 gồm: Thành phố Gia Nghĩa, Đăk Song, Đăk Glong, Đăk R’lấp và Tuy Đức.

Đối với bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ có 14 đơn vị bầu cử, bầu 52 đại biểu, giảm 01 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016-2021. Các địa phương có 02 đơn vị bầu cử gồm: Cư Jút, Đăk Mil, Krông nô, Đăk Song, Đăk Glong và Đăk R’lấp. Địa phương có 01 đơn vị bầu cử gồm: Thành phố Gia Nghĩa và Tuy Đức.

T/h: Nhân Chung