Ảnh minh họa
 

Theo đó, có 2 nhóm đối tượng tiêm phòng vắc xin. Cụ thể, nhóm đối tượng thuộc diện được ưu tiên tiêm và miễn phí (quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ ) gồm 102.230 người, với số lượng vắc xin là 224.906 liều.

Nhóm đối tượng khác không quy định tại  khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP có 305.172 người, với số lượng vắc xin là 671.378 liều.

Về kinh phí, đối nhóm đối tượng thuộc diện được ưu tiên tiêm và miễn phí: nếu mua vắc xin của AstraZeneca là 24,53 tỷ đồng (Trung ương hỗ trợ 70%, tương đương 17,174 tỷ đồng, địa phương 30% tương đương 7,3 tỷ đồng). Nếu mua vắc xin của Pfizer là 34,758 tỷ đồng ( Trung ương hỗ trợ 24,330 tỷ đồng, địa phương 10,4 tỷ đồng).

Về kinh phí, đối với nhóm đối tượng không quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP: tùy thuộc khả năng cân đối của tỉnh và sự huy động các nguồn lực xã hội và sự tự chi trả của người dân, tỉnh đang rà soát, tổng hợp phương án và thông qua HĐND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh Đắk Nông cam kết với Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tiêm chủng đúng số lượng, đối tượng đã đăng ký và tuân thủ đúng tiến độ tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tỉnh cam kết chi trả đầy đủ kinh phí mua vắc xin theo số lượng đã đăng ký, trong đó sẽ tạm ứng trước một phần kinh phí theo thoả thuận với nhà sản xuất, cung ứng vaccine, tuân thủ đúng phương thức chi trả theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Y tế.

Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid- 19. Đến nay Đắk Nông chưa ghi nhận ca nhiễm Covid – 19 nào.

 

PTD NEWS