Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Trạm Thu phí Cai Chanh, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/3/2021
 

Xét đề nghị của Sở Y tế, UBND tỉnh thống nhất việc dừng hoạt động Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại xã Đắk Ru kể từ ngày 1/3/2021.

Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND huyện Đắk R’lấp và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn cụ thể, bố trí kinh phí, thực hiện chi trả đầy đủ chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại Trạm thu phí Cai Chanh, xã Đắk Ru (Đắk R’lấp) được thành lập, hoạt động từ ngày 4/2/2021 có nhiệm vụ kiểm soát người, phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 14 như đo thân nhiệt, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khai báo y tế…nhằm góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

 

 PTD NEWS