Sở NN&PTNT Đắk Nông ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp (Ảnh minh họa)
 

Để đạt được mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; kế hoạch đào tạo khởi nghiệp doanh nghiệp và phát triển doanh nhân hằng năm; đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác tiếp nhận thông tin, xử lý nhanh chóng các phản ánh của doanh nghiệp; củng cố và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hiệp hội Doanh nghiệp, phát huy tối đa vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh Đắk Nông cũng sẽ tăng cường sự tham vấn của doanh nghiệp trong quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng