Đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Nông tham gia trồng cây xanh
 

Trong đó trồng cây phân tán trên 1,6 triệu cây, trồng ở khu vực nông thôn trên 1,4 triệu cây, số còn lại trồng khu vực đô thị, khu công nghiệp và trên diện tích đất trồng rừng sản xuất. Riêng trong năm 2021 dự kiến sẽ trồng khoảng 1 triệu cây xanh.

Để đạt kế hoạch đề ra, hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương và cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời huy động mọi nguồn lực của xã hội cùng chung tay trồng cây xanh, trồng rừng và phát triển rừng để đến hết năm 2025 toàn tỉnh hoàn thành kế hoạch trồng trên 5,5 triệu cây xanh.

Việc Đắk Nông thực hiện thành công kế hoạch này sẽ góp phần gia tăng tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh, hướng đến “Vì một Đắk Nông xanh”.

  

T/h: Minh Trí -  Hải Thanh