Theo báo cáo tại buổi làm việc, năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng với 15/17 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Tổng thu ngân sách năm 2020 là 142,6 tỷ đồng, đạt 116,6 %; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2019, hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 3,28%. Có thêm 1 xã đạt NTM, lũy kế trên địa bàn huyện có 4 xã đạt chuẩn. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được duy trì; an sinh xã hội được bảo đảm. Giữ vững ổn định tình hình an ninh - chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chỉ tiêu giao nhận quân đạt 100%.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 có nhiều chuyển biến tích cực. Việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đảng các cấp được Huyện ủy chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, có sự đổi mới từ nội dung đến phương thức học tập, quán triệt. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cơ bản đảm bảo tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Huyện ủy Đắk Song đã đề nghị tỉnh tháo gỡ những khó khăn trong công tác bố trí cán bộ đối với một số ngành đặc thù, quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện để địa phương được bố trí vốn sớm triển khai dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do; bố trí nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 2. Huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 về đích huyện NTM nên địa phương mong muốn tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chương trình xây dựng NTM.

 

 

Lãnh đạo huyện Đắk Song báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, cùng với ghi nhận những kết quả của Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung cũng chỉ ra những hạn chế của địa phương. Đó là công tác xử lý các vi phạm về đất đai, hành lang an toàn giao thông đường bộ, công tác phát triển đảng viên mới còn thấp. Phó Bí thư Thường trực đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song cần phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tranh thủ tối đa các cơ hội và điều kiện thuận lợi, xác định các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đạt nhiều kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Trước mắt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đề ra; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa hộ dân và doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung nhấn mạnh, Đắk Song cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý trật tự xây dựng, quản lý dân cư trên địa bàn. Xử lý triệt để các trường hợp múc đất, san ủi mặt bằng trái phép; tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Kết luận số 839-KL/TU ngày 08/7/2020 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng dọc Quốc lộ 14 đoạn đi qua huyện Đắk Song đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song và Thông báo số 34-TB/UBKTTU, ngày 02/3/2021 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung yêu cầu BTV Huyện ủy Đắk Song sớm thực hiện các kết luận của BTV Tỉnh ủy để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý địa phương cũng cần làm tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các công trình, dự án trên địa bàn huyện, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư, giảm thiểu khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Song tiếp thu ý kiến của các sở, ngành tại buổi làm việc để chủ động triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo các ngành của tỉnh tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát huy những lợi thế, thực hiện tốt mục tiêu đề ra ngay trong đầu nhiệm kỳ.

 

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh