Tham dự Hội nghị có: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia...

Tại điểm cầu Đắk Nông, chủ trì tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh chinhphu.vn
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào thời điểm đặc biệt quan trọng, cả nước thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của đất nước và dân tộc. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn đại biểu có đức có tài xứng đáng đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cả hệ thống chính trị đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh chinhphu.vn
 

Hội nghị đã nghe quán triệt các nội dung gồm: Chỉ thị số 45 – CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 02/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 36 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn số 13/TT-MTTW-BTT của TW Mặt trận TQVN Hướng dẫn công tác hiệp thương, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông
 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cả nước và địa phương, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới dự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

 
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung quán triệt công tác bầu cử tại địa phương

Ngay sau khi Hội nghị trực tuyến toàn quốc kết thúc, tỉnh Đắk Nông đã tiến hành quán triệt công tác bầu cử tại địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, các ngành, địa phương phải dành thời gian nghiên cứu các Chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các văn bản mới. Hiện nay, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử tỉnh, Sở Nội vụ thành lập đường dây nóng, các địa phương nghiêm túc, khẩn trương tiến hành các công việc đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu và đúng quy định./.

 T/h: Bảo Ngọc - Văn Thắng