Tham dự có các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Xuân Hải, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
 

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tiến hành phê chuẩn thành lập 680 tổ bầu cử, trong đó có 21 khu vực bỏ phiếu riêng. Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đồng ý cho phép 12 đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động của Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh được bầu cử sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc. Danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội là 10 người và được bầu 6. Danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 87 người và được bầu 52; cấp huyện là 452 người và được bầu 272; cấp xã là 2.958 người và được bầu là 1.777.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Thu Hường báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh

 

Công tác tuyên truyền bầu cử được tổ chức sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Tiểu ban an ninh trật tư, an toàn xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ủy ban bầu cử tỉnh đã xây dựng các phương án bầu cử trong điều kiện dịch Covid 19 diễn biến phức tạp. Qua số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có 410.659 cử tri. Số cử tri dự kiến tăng thêm do sinh viên nghỉ hè, người đi làm ăn xa trở về địa phương là khoảng 17 ngàn cử tri. Ủy ban bầu cử tỉnh đã chủ động in ấn thẻ cử tri và phiếu bầu đảm bảo số dư tăng thêm.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên có ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, để thực hiện thành công cuộc bầu cử cần tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử. Chủ động xây dựng các phương án tổ chức bầu cử đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid 19 và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử
 
 
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, đặc biệt là về ý nghĩa của cuộc bầu cử, ngày bầu cử, danh sách những người ứng cử, cách thức bỏ phiếu; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc về cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân bằng các hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử; bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát./.   

 

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh