Đại diện các đơn vị báo cáo kết quả đạt được và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
 

Theo báo cáo của Ban dân vận Tỉnh ủy, trong quý I, việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở  đạt được nhiều kết quả thiết thực. Công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công được quan tâm với gần 74.000 suất quà trị giá hơn 33 tỉ đồng, gần 500 tấn gạo hỗ trợ cứu đói dịp Tết Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021 đã được trao tặng đến các đối tượng. Cơ quan dân vận, mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phòng chống Covid -19;  thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng điểm. 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối dân vận đã báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử, tuyên truyền bầu cử; tham gia giải quyết một số vụ việc nóng, phát sinh cũng như việc phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. 

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Văn Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối cần chủ động sáng tạo trong tập hợp quần chúng, hội viên
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Văn Trung nhấn mạnh, để công tác dân vận đạt hiệu quả cao các cơ quan, đơn vị trong khối cần chủ động sáng tạo trong tập hợp quần chúng, hội viên, bám và nắm chắc tình hình diễn biến cơ sở.

Bên cạnh ghi nhận nỗ lực của cơ quan dân vận, mặt trận và các đoàn thể trong việc cải thiện đời sống hội viên, nhân dân, đóng góp tích cực vào thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Văn Trung cũng đã chỉ ra: Thực tế cơ sở hiện vẫn còn những tồn tại, bất cập, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật, nắm bắt tư tưởng quần chúng có nơi chưa tốt. Để khắc phục điều này, công tác tập hợp hội viên, quần chúng cần linh hoạt, sáng tạo, phát huy vai trò người đứng đầu. Đặc biệt quan tâm  bám chắc cơ sở, nắm rõ vấn đề tồn tại phát sinh để dân vận đúng, trúng, hiệu quả, từ đó kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Đối với nhiệm vụ chuẩn bị cho bầu cử, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhất là ở địa bàn trọng điểm, khó khăn, giúp người dân hiểu được quyền, nghĩa vụ công dân, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 

T/h: H’Loan- Xuân Trí