Đoàn công tác UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đăk Rlấp
 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: Việc xây dựng dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND, số lượng đại biểu được bầu. Việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và công tác chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Đăk R’Lấp đã hướng dẫn cấp cơ sở triển khai công tác bầu cử một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Theo đó, tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử trên địa bàn huyện Đăk R’Lấp là 64 người. 

Ủy ban bầu cử huyện Đăk R’Lấp cũng đã dự kiến số đơn vị bầu cử và số đại biểu bầu. Theo đó, huyện có 11 đơn vị bầu cử và bầu 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông  Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đăk Nông đề nghị huyện Đăk R’Lấp tiếp tục bám sát kế hoạch và hướng dẫn về công tác bầu cử để triển khai thực hiện đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch đề ra.

T/h: Lê Cung – Văn Thắng