Đông đảo cử tri xã Đắk Nia tham dự buổi tiếp xúc

 

Tại hội nghị, sau nghi khe Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo dự kiến chương trình, thời gian kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, các cử tri đã tập trung kiến nghị các vấn đề về đất đai như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng; quy định diện tích đủ điều kiện chuyển đổi; tình trạng quy hoạch dự án trong nhiều năm nhưng không triển khai gây lãng phí, chưa tiến hành thu hồi khiến người dân gặp khó khăn trong sản xuất, phát triển kinh tế.

Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị trong quá trình thực hiện quy hoạch, cấp có thẩm quyền cần công khai, minh bạch và khách quan.  Liên quan đến quy hoạch, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại quy hoạch cây xanh tại thành phố Gia Nghĩa hợp lý hơn.

 
 
Cử tri Trịnh Phan Luyến ở thôn Nam Rạ kiến nghị các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lưới điện
 
 
Tại buổi tiếp xúc cử tri, các cử tri rất phấn khởi và hoan nghênh sự đầu tư của Đảng và Nhà nước cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo. Các hộ đã được hưởng các chính sách ưu đãi về giáo dục, y tế, phát triển kinh tế. Ở lĩnh vực nông nghiệp, cử tri kiến nghị Trung ương cần có giải pháp để giá cả nông sản không bị phụ thuộc thị trường nước ngoài, nông dân yên tâm sản xuất nông nghiệp. Liên quan đến cơ sở hạ tầng, cử tri kiến nghị về tình trạng lưới điện tự kéo gây mất an toàn, hệ thống giao thông xuống cấp. Trong đó, tuyến đường tại thôn Đồng Tiến xuống cấp trầm trọng do xe chở đá trọng tải lớn thường xuyên lưu thông.
 
Hội nghị tiếp xúc cử tri  tại xã Đắk Nia ghi nhận 25 ý kiến 
 
 
Sau 25 ý kiến, đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã trả lời một số nội dung mà cử tri kiến nghị. Liên quan đến lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lãnh đạo thành phố và ngành chức năng khẳng định, những trường hợp có đủ cơ sở sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
 
Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân khi mua bán, sang nhượng sử dụng đất cần thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, tránh tình trạng mua bán bằng giấy viết tay. Những kiến nghị, khó khăn của cử tri ở lĩnh vực đất đai tại buổi tiếp xúc cử tri hôm nay là cơ sở để Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét tổng hợp kiến nghị tại diễn đàn Quốc hội. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị UBND thành phố Gia Nghĩa, Mặt trận tổ quốc các cấp cần rà soát, tổng hợp tất cả các kiến nghị của cử tri chưa được trả lời để gửi cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất, Đoàn sẽ theo dõi, giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri để có kết quả đến cùng.
 
 Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Bùi Thanh Sơn tiếp nhận các kiến nghị cử tri
 

 

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng