Trong đó, số tiền gia hạn thuế 21 tỷ 408 triệu đồng và tiền gia hạn thuê đất 2 tỷ 486 triệu đồng. Để hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế vượt qua khó khăn, cơ quan thuế Đắk Nông đã thực hiện rà soát toàn bộ người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch bệnh; tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra đến từng ngành, lĩnh vực, từng người nộp thuế, từ đó, tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế ổn định sản xuất, kinh doanh.

T/h: Lê Cung – Văn Vân