Giai đoạn 2015-2019, công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trên toàn tỉnh triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền các cơ quan, đơn vị đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, số người tham gia BHXH, BHYT hàng năm tăng, đối tượng thụ hưởng các chế độ BHXH được giải quyết kịp thời, đúng quy định; chất lượng khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT được tăng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác phối hợp tuyên truyền vẫn còn một số bất cập như: Nội dung tuyên truyền chưa sâu, dàn trải chưa phù hợp với từng đối tượng, hình thức tuyên truyền còn thiếu sức hấp dẫn; kiến thức, khả năng tuyên truyền của báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế. Một bộ phận người dân thiếu thông tin, nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT...

Lãnh đạo BHXH tỉnh mong muốn các đơn vịtiếp tục phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai doạn 2020-2025

Trong giai đoạn 2020-2025, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, phối hợp triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổ chức phối hợp mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền, báo cáo viên nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phấn đấu cuối năm 2020 có trên 90% người dân tham gia BHYT. Phấn đấu đến năm 2025 lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt khoảng 45%, khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm thất nghiệp,  chỉ số hài lòng của người tham gia bảo hiểm đạt mức 85%...

Tại hội nghị, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tốt trong công tác thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2015-2019.

6 tập thể được tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong công tác thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2015-2019
 
6 cá nhân được nhận giấy khen BHXH tỉnh

 

T/h: Trịnh Nga- Tô Hiệu