Ảnh minh họa
 

Theo đó, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo từ tỉnh đến cơ sở được thành lập với nhiệm vụ chủ động nắm tình hình, tổ chức tiếp nhận đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bầu cử, người ứng cử. Tiểu ban có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý tình huống, trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc xảy ra trước, trong và sau bầu cử. Khi có đơn thư liên quan, tiểu ban sẽ triển khai ngay việc rà soát, kiểm tra để có kết luận nhanh chóng những nội dung được nêu, đảm bảo đúng luật định.

Trên tinh thần đó, ngay sau khi có chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác chuẩn bị bầu cử, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh cũng đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm tổ chức tốt việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tăng cường phối hợp với các địa phương rà soát, nắm tình hình phát sinh ở cơ sở liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Chủ động tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, ngành liên quan chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ở địa phương, đơn vị, không để hình thành các điểm nóng, ảnh hưởng đến bầu cử./.

T/h: Bảo Ngọc