Các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, đại biểu Quốc hội tỉnh; Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự.

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng luật định và chương trình kế hoạch đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành 54 phiên họp thường kỳ và đột xuất để xem xét, quyết định các vấn đề theo thẩm quyền; Tổ chức 16 kỳ họp, chỉnh lý và ban hành 280 Nghị quyết. Trong đó, có 103 Nghị quyết quy phạm pháp luật, 39 Nghị quyết về công tác nhân sự, 136 Nghị quyết chuyên đề và 2 Nghị quyết chất vấn. Xem xét, cho ý kiến 305 văn bản thuộc các vấn đề quan trọng của địa phương theo thẩm quyền do UBND tỉnh trình giữa 2 kỳ họp, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, góp phần tháo gỡ những vướng mắc.

Thường trực HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng. Việc tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có sự chuyển biến tích cực, đảm bảo đúng luật, dân chủ, công khai và ngày càng được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc chuẩn bị nội dung, chương trình và điều hành kỳ họp được tiến hành chu đáo, luôn có sự cải tiến, đổi mới. Chủ tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, dân chủ, đổi mới, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Hoạt động chất vấn tại các Kỳ họp HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định. Các nội dung chất vấn của đại biểu trong nhiệm kỳ đã bao quát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, nêu được những vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm.

 Quang cảnh kỳ họp 

 

Đối với hoạt động giám sát, trong nhiệm kỳ đã tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu về những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, phản ánh.  Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 18 đợt tiếp xúc cử tri trước  và sau các kỳ họp thường kỳ để báo cáo với cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương; thông báo về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp tiếp theo, kết quả trả lời kiến nghị của cử tri qua các lần tiếp xúc trước. MTTQ VN tỉnh tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 750 ý kiến và được UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan trả lời đúng quy định.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
 

Với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự đoàn kết nhất trí và đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng; sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận và cá đoàn thể chính trị, xã hội, Đắk Nông đã phấn đấu quyết liệt, đạt được những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội.

5 năm qua, hầu hết các chỉ tiêu được HĐND tỉnh thông qua đều đạt và vượt. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp đã có nhiều chuyển biến tích cực, không ngừng đổi mới phương thức, lề lối làm việc. Các quan điểm, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh được thể chế hóa kịp thời thành các Nghị quyết của HĐND và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 7,7% GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng năm 2016 lên 49,65 triệu đồng vào năm 2020, thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 12,2% so với năm 2016. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục y tế đều có bước phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Tại Kỳ họp tổng kết, HĐND tỉnh khóa III tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Bi – Bí thư Huyện ủy Krông Nô và ông Trần Văn Nam – Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy do chuyển đơn vị công tác; Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hoàng Văn Thuần – Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Văn Hiệp – Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2021; Nghị quyết quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh.

 
Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn phát biểu bế mạc kỳ họp
 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong 5 năm qua, tạo tiền đề quan trọng để Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND tỉnh vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục và rút ra các bài học kinh nghiệm. Đó là phải bám sát quy định của pháp luật, các hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ hoạt động của HĐND, Thường trực các Ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo hướng minh bạch, dân chủ, quyết tâm cao, không ngại va chạm; quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc, gắn bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, làm cầu nối giữa cơ quan dân cử với Nhân dân. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan của Đảng, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan là yếu tố quan trọng để hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đạt hiệu quả cao. Đồng thời thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động giám sát và thẩm tra cùng với nghiên cứu các luật, Nghị quyết của Quốc hội mới ban hành cho các đại biểu HĐND.

 
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 34 tập thể và 87 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và phục vụ hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh