Ảnh minh họa
 

Để tiếp sức cho người dân thoát nghèo bền vững, Ngân hàng CSXH chi nhánh Đắk Nông đã chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc phối hợp chính quyền các địa phương đẩy mạnh rà soát, lập danh sách những hộ mới thoát nghèo, báo cáo UBND các huyện, thành phố phê duyệt. Việc tổng hợp, rà soát được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ với phương châm là luôn tạo mọi điều kiện cho các hộ còn khó khăn tiếp cận vốn để thoát nghèo một cách bền vững. Riêng về phía nguồn vốn, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng giải ngân cho vay khi các hộ nằm trong diện ưu đãi có nhu cầu vay vốn./.

 

T/h: Hoàng Hoa – Văn Chinh