Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Nông
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn các nội dung gồm: Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Giới thiệu Thông tư số 01/2021/TT – BNV ngày 14/1/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng bầu cử; Giới thiệu tổ chức các Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nội vụ nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng của nhân dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn đại biểu có đức, có tài xứng đáng đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Vì vậy, các địa phương bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương để thực hiện.

Tại hội nghị, các đơn vị chức năng của Trung ương đã làm rõ một số nội dung về việc tổ chức bầu cử trong điều kiện dịch Covid 19 bùng phát; điều kiện về đại biểu ứng cử; việc kê khai các kỷ luật trong sơ yếu lý lịch; hồ sơ cán bộ công chức tự ứng cử; việc kê khai thông tin đại biểu đối với những địa phương có thay đổi do sát nhập đơn vị hành chính.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021. Cùng với việc đảm bảo tổ chức thành công công tác bầu cử thì vẫn phải thực hiện việc phòng cống dịch Covid 19 và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy, với khối lượng công việc lớn, các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc theo đúng tiến độ. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, khó khăn cần phản ánh kịp thời về Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương liên quan.   

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng