Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Khắc Ghi – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phụ trách Báo Đắk Nông.

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham gia họp báo

Theo Thông cáo báo chí, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020, tại thành phố Gia Nghĩa, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 26.500 đảng viên của Đảng bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Có 20 cơ quan báo chí trung ương, ngoài tỉnh và 05 cơ quan báo chí, truyền thông địa phương dự và đưa tin về Đại hội. Sau 3 ngày làm việc với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI trình Đại hội; dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 là“Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra 13 nhóm chỉ tiêu, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bỏ phiếu một lần, lựa chọn 48 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành khóa XII đã thảo luận, thống nhất bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XII. Kết quả bầu cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư: Đồng chí Ngô Thanh Danh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ với số phiếu 48/48 đạt 100%. Đồng chí Nguyễn Đình Trung và đồng chí Lưu Văn Trung được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XII có 11 đồng chí. Đồng chí Võ Đình Tín, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa XII được bầu làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 16 đồng chí, trong đó có 15 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung phát biểu tại buổi họp báo
 

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung ghi nhận sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua và tại Đại hội. Trong thời gian tới, sự cộng tác tích cực, trách nhiệm của các cơ quan báo chí sẽ góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng