Theo báo cáo của Huyện ủy Đắk Mil, trong năm 2020, trước bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Nhiệm vụ kép: vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.

Trong 12 nhóm chỉ tiêu đề ra, có 10 nhóm đạt và vượt kế hoạch, nổi bật như: thu nhập bình quân đầu người đạt 59,6 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 139,1 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS tại chỗ giảm còn  9,87%; tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Đến nay, huyện có 4/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong tháng 3/2021 sẽ xét công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị - an ninh biên giới ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới.

 

Ông Nguyễn Ngọc Lũy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil đề xuất tỉnh tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc ở địa phương

 

Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa, kịp thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và kiện toàn các chức danh chủ chốt, đảm bảo sự chỉ đạo xuyên suốt không bị gián đoạn. Việc học tập, quát triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được chỉ đạo tổ chức nghiêm túc. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

Bí thư Huyện ủy Đắk Mil Trần Văn Thương báo cáo làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, huyện Đắk Mil đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Tập đoàn T&T sớm thi công dự án Trung tâm thương mại Đăk Mil để tạo đòn bẩy cho phát triển thương mại, dịch vụ của huyện, tạo điểm nhấn đô thị và thu hút đầu tư; tiếp tục giải quyết việc chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác chợ Đăk Mil; quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa nhà ngục Đăk Mil và nhân sự quản lý, hướng dẫn tại nhà ngục.

Huyện Đắk Mil đề nghị tỉnh có chủ trương thu hồi 1 phần diện tích đất của Công ty cà phê Đức lập bàn giao cho huyện quản lý, sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị. Đề xuất chính phủ nâng cấp cửa khẩu Đăk Peur thành cửa khẩu quốc tế và đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Đăk Peur…

 UVTV TU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải đề nghị huyện Đắk Mil quan tâm xây dựng chính quyền điện tử

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao sự tích cực, chủ động, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của BTV Huyện ủy Đắk Mil trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Thời gian tới, huyện cần đổi mới đa dạng hình thức, nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập nghiên cứu, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Rà soát lại các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 để điều chỉnh nếu chưa thực sự phù hợp với thực tiễn. Trong tất cả các lĩnh vực đều phải có những việc cụ thể, những nhiệm vụ cụ thể.

Ngoài ra, huyện cần nâng cao chất lượng công tác khảo sát, lập đồ án quy hoạch chung đô thị Đăk Mil đảm bảo tính khoa học, khả thi, thường xuyên cập nhật thông tin, phân tích đầy đủ tình hình hiện trạng, dự báo các chỉ tiêu, số liệu phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện; cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh trong công tác lập quy hoạch, bám sát định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khớp nối các quy hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung đề nghị huyện Đắk Mil đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo. Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, mạnh dạn đổi mới, gương mẫu và là hạt nhân đoàn kết trong Đảng và nhân dân. Ngoài ra, huyện cần tập trung lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp, hỗ trợ huyện tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát huy những lợi thế, thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra ngay trong đầu nhiệm kỳ.

T/h: Ngô Lan-K’Muôi