Để chuẩn bị tốt cho công tác trồng rừng năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông khuyến khích các doanh nghiệp, đơn vị chủ rừng, tổ chức, cá nhân lựa chọn loài cây trồng rừng phù hợp trong danh mục các loài cây chủ lực trồng rừng sản xuất và danh mục các loài cây chủ yếu trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp. Khuyến khích trồng rừng bằng giống cây có năng suất, chất lượng cao, giống mô, hom được cung ứng từ cơ sở sản xuất có uy tín, có đầy đủ hồ sơ chứng minh địa điểm giao dịch hợp pháp, đảm bảo truy xuất nguồn gốc giống nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng.

T/h: Phan Đông