Theo Sở Công thương tỉnh Đắk Nông, hiện nay xuất hiện tình trạng doanh nghiệp lợi dụng việc tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu, trưng bày hàng hóa để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, để kịp thời chấn chỉnh, giám sát hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu sản phẩm diễn ra đúng quy định, Sở Công Thuơng đề nghị UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo các lực luợng chức năng và UBND các xã, phuờng, thị trấn tăng cường hoạt động giám sát đối với hoạt động tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm diễn ra trên địa bàn mình quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm thì xử lý theo thẩm quyền quy định.

 

T/h: Phan Đông-Thế Anh