Theo bà con nông dân ở đây, ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2020 -2021 đã xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng, do các trạm bơm số 1, 2  và  3 đang trong giai đoạn nâng cấp, sửa chữa, tuyến mương cũ gần 3 km đang được cải tạo. Khi hoàn thành việc sửa chữa, các trạm bơm đã hoạt động nhưng không liên tục, không đủ công suất, nên nước  cung cấp chỉ đạt 1/2  dung lượng. 

 

 Tuyến mương cũ đang được sửa chữa, nâng cấp
 
Nước dẫn vào kênh mương rất hạn chế
 

Thống kê đến thời điểm này đã có 47 ha lúa bị khô hạn, có nguy cơ mất trắng. Cụ thể tại thôn  Buôn Choáh 16 ha, các thôn Cao Sơn, Nam Tiến, Ninh Giang 21 ha, Bình Giang 10 ha. Chị Vi Thị Phượng ở thôn  Buôn Choáh có 06 ha lúa Đông Xuân,  trong đó 03ha khô hạn trầm trọng, chân ruộng nứt nẻ, lúa vàng úa, nguy cơ mất trắng là rất cao. 

 

Chị Vi Thị Phượng lo lắng vì chân ruộng nứt nẻ
 

Nguồn nước khan hiếm nên bà con phải chia ca lấy nước, nhiều người phải thường xuyên túc trực ngoài ruộng, ngủ nhiều đêm giữa trời giá lạnh để canh từng ít nước một.

Chị Ngân Thị Hạnh có 4 ha lúa đang trong giai đoạn phát triển, để khắc phục tình trạng thiếu nước tưới, gia đình phải khoan thêm 4 giếng tại chân ruộng và sử dụng hai máy bơm chạy liên tục suốt ngày đêm mới đủ nước tưới cho 04 ha. 

Chị Ngân Thị Hạnh phải khoan giếng tại chân ruộng để bơm nước cứu lúa
 

Trước những khó khăn về nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, chính quyền xã Buôn Choáh đã tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, vận dụng tất cả các nguồn nước tại chỗ như giếng khoan, giếng đào, huy động máy bơm nhỏ để tưới nước cho lúa. Ông Nguyễn Văn Thinh, Chủ tịch UBND xã  Buôn Choáh cho biết, UBND xã đã có văn bản để nghị UBND huyện đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nâng cấp sửa chữa các trạm bơm điện.

Việc quan trọng để cứu lúa nay lúc này là hoàn thành việc nâng cấp các trạm bơm điện và hệ thống kênh mương dẫn nước. Trách nhiệm này thuộc về ngành Nông nghiệp và UBND huyện Krông Nô.

                                                    

T/h: Xuân Lộc