Ảnh minh họa
 

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp đã và đang tích cực triển khai các khâu, các bước của công tác chuẩn bị bầu cử một cách kỹ lưỡng, khách quan nhằm lựa chọn ra những cá nhân tiêu biểu để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Hiện nay, các ngành, đơn vị, địa phương đang chủ động rà soát và tổng hợp số liệu về cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị các đợt tập huấn bầu cử, sẵn sàng cho các đợt kiểm tra, giám sát…  Uỷ ban bầu cử tỉnh đã phân công, chỉ đạo đoàn công tác, kiểm tra của tỉnh đi nắm tình hình triển khai công tác bầu cử, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Uỷ ban bầu cử tỉnh đã nhận 11 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 96 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh Đắk Nông không có trường hợp nào tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa IV. Ủy ban bầu cử tỉnh sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ người ứng cử đến Ủy ban MTTQ tỉnh để đưa vào danh sách Hiệp thương lần thứ hai vào ngày 17/3/2021.

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng