Toàn cảnh hội nghị 
 

Đề tài “Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại các ban Đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực trang và giải pháp” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện từ năm 2019. Đề tài có 3 chương. Chương I: cơ sở lý luận và thực tiễn; Chương II: thực trạng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại các ban Đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2004-2019; Chương III: các giải pháp chủ yếu tăng cường nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu ở các ban Đảng, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Kết quả nghiên cứu hoàn thiện của đề tài sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Huy Thành, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ và thống nhất việc xác định mục tiêu, nội dung đề tài, phương pháp, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, kết cấu cơ bản phù hợp, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nghiên cứu đề ra.

 

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và cho rằng đề tài là hết sức cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao
 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá cao và cho rằng cho rằng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức nghiên cứu đề tài là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. Đặc biệt, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi Đảng ta phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực. Do đó, đề tài được thực hiện sẽ giúp nâng cao nhận thức cũng như chất lượng công tác tham mưu của cán bộ tại các ban Đảng. Việc áp dụng đề tài sẽ giúp cho Đảng bộ tỉnh ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thật sự khoa học, hiệu quả và phù hợp.

T/h: Lê Đại – Văn Hiệp