Đại đội bộ binh 3 trực thuộc Ban CHQS huyện Tuy Đức có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm công tác  Hậu cần – Kỹ thuật. Do đó, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, bên cạnh thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên thực hiện tốt các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích như: Phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “75 ngày hành động, sáng tạo, quyết thắng”, “xây dựng môi trường cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp”…Từ các phong trào thi đua hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năm 2020 đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Thực hành huấn luyện vượt vật cản ở Đại đôi bộ binh 3
 

Là đơn vị chủ lực của lực lượng quân sự tỉnh có nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, lực lượng dự bị động viên và duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Trong thời gian qua để phong trào TĐQT có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 994 luôn xác định rõ những nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp, sát điều kiện thực tế và tập trung đột phá khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Đơn vị luôn quán triệt, việc thực hiện phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là công tác huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu.

Kết quả huấn luyện, giáo dục chính trị 100% đạt yêu cầu, huấn luyện chiến sỹ mới: 100% đơn vị đạt khá. Với kết quả đạt được, năm 2020 đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Cờ thi đua “Đơn vị Quyết thắng. Thượng tá Đỗ Anh Hào, Chính ủy Trung đoàn 994 cho biết, để Phong trào Thi đua Quyết thắng đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng, ngay từ đầu năm Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã có Nghị quyết xác định đúng vị trí, vai trò của công tác thi đua trong xây dựng đơn vị; quán triệt đồng bộ, sâu sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua cho toàn lực lượng trong đơn vị và tổ chức cho tất cả cán bộ, chiến sĩ đăng ký quyết tâm thi đua. Trong quá trình tổ chức thực hiện luôn phát huy tinh thần đầu tàu gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng xung kích đoàn viên thanh niên. Qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo được hiệu ứng tốt trong toàn đơn vị. Nhờ đó trong năm 2020 phong trào thi đua quyết thắng trong đơn vị đã thực sự mang lại những kết quả đáng khích lệ; không ngừng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994) duy trì tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe
 

Năm 2020, với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng", phong trào Thi đua quyết thắng được Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sức lan tỏa, động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.  Nội dung phong trào thi đua thường xuyên được đổi mới, gắn với các phong trào thi đua của địa phương, của ngành. Nhờ đó, năm 2020 LLVT tỉnh đã thực hiện thắng lợi cả 5 chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Cụ thể, tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh ngày càng tăng; chất lượng huấn luyện đã có nhiều chuyển biến, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 78,7% khá, giỏi; công tác tăng gia sản xuất đưa vào ăn thêm vượt 12% định lượng cơ bản, quân số khỏe đạt 99,54%.

Ghi nhận kết quả đạt được, trong năm 2020 Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 65 tập thể, 113 cá nhân có thành tích trong các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tặng Cờ thi đua và các danh hiệu cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đăk Nông cho biết: “Công tác thi đua khen thưởng và phong trào "Thi đua quyết thắng" được cấp ủy các cấp cụ thể hóa vào các nghị quyết lãnh đạo. Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa bằng kế hoạch đột phá vào khâu yếu, mặt khó, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, thật sự là đòn bẩy, động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm”.

Thực hành thông qua giáo án điều lệnh, đội ngũ cho cán bộ cấp phân đội
 

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, LLVT tỉnh Đắk Nông tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo bước chuyển biến vững chắc và toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.

T/h: Hoàng Hoa – Văn Chinh