Cán bộ, nhân viên Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Nông trong trang phục áo dài
 

Các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2021 với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa như: vận động cán bộ Hội, hội viên phụ nữ, nữ công chức, viên chức lao động trong điều kiện công việc phù hợp, tham gia mặc áo dài từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2021 tại nơi làm việc hoặc khi tham gia các sự kiện của địa phương, đơn vị, phù hợp với tình hình phòng, đặc biệt quan tâm đảm bảo an toàn trong bối cảnh COVID-19.

Tuần lễ áo dài nhằm tôn vinh giá trị áo dài, khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

T/h: Lệ Quyên- Thế Anh