Hội thảo có sự tham dự của đại diện 40 tổ nhóm, HTX và doanh nghiệp của tỉnh Đăk Nông. Theo đánh giá nhanh của Tổ chức chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, trước tác động của dịch Covid -19, trong số 49  HTX do phụ nữ dân tộc thiểu số quản lý thì có 47 HTX bị giảm doanh thu từ 5 đến 100%, gây ra tình trạng thất thu, nguy cơ phá sản và gặp nhiều khó khăn.

Quang cảnh hội thảo
 

Chung tay cùng tỉnh Đắk Nông, Tổ chức chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đã lựa chọn và hỗ trợ cho 700 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch covid -19. Tập trung tại  10 xã của 2 huyện Tuy Đức, Đắk Glong. Số tiền hỗ trợ là 2 triệu đồng/hộ. Ngoài hỗ trợ bước đầu về tiền mặt, việc triển khai Dự án tăng cường khả năng phục hồi và thích ứng của phụ nữ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi covid-19 được kỳ vọng sẽ tạo việc làm, thu nhập cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số. Dự án đã bắt đầu triển khai từ tháng 9/2020 và sẽ kết thúc vào tháng 12/2020. Tại Hội thảo, đại diện Tổ chức chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, Sở LĐ- TBXH tỉnh Đăk Nông và nhóm chuyên gia tư vấn đã trao đổi, chia sẻ thông tin về Dự án, tiến độ thực hiện các hợp phần và hiện trạng các tổ nhóm bị tác động bởi dịch Covid -19, cách ứng phó, phục hồi hiện nay.

Gian hàng thổ cẩm của phụ nữ dân tộc thiểu số
 
Gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của các HTX tại Đắk Nông
 

Hội thảo cũng dành không gian trưng bày, giới thiệu hơn 30 sản phẩm do các tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sản xuất để tạo cơ hội trao đổi, kết nối cung cầu giữa các đơn vị, địa phương.

T/h: H’Loan- Xuân Trí