Ông Trần Xuân Hải, UVBTV TU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đề nghị các Sở, ngành được giao nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, hướng dẫn trả lời các nội dung có liên quan
 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Xuân Hải, UVBTV TU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung chuẩn bị bầu cử. Đến nay, tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt các bước chuẩn bị bầu cử, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Các khó khăn, vướng mắc về công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản đã được các cơ quan Trung ương, địa phương hướng dẫn, giải quyết.

Buổi tập huấn thu hút nhiều Sở, ban, ngành, địa phương tham dự

 

Ông Trần Xuân Hải đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, nghiên cứu quy trình, nghiệp vụ chuyên môn về bầu cử và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung về công tác thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử
 

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn một số nội dung về công tác thông tin tuyên truyền phục vụ bầu cử. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về trang trí panô, áp phích cổ động cuộc bầu cử, khẩu hiệu tuyên truyền, trang trí khu vực bỏ phiếu. Sở Nội vụ hướng dẫn một số nghiệp vụ về công tác bầu cử. Sở Tài chính hướng dẫn việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí bầu cử. Hội nghị cũng đã tập trung trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến bầu cử.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về trang trí panô, áp phích cổ động cuộc bầu cử

 

 

T/h: Ngô Lan-K’Muôi