Phó Bí thư Thường trực Lưu Văn Trung yêu cầu cấp ủy các cấp cần chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả
 

Theo báo cáo, trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh; đặc biệt công tác xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, an toàn và tiết kiệm; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Giám đốc Đài PTTH Đắk Nông Hồ Văn Miền phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông và các cơ quan thông tấn báo chí đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh… Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp cũng đã tăng cường lãnh đạo công tác nội chính, công tác bảo vệ pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; chỉ đạo xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
 

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Lưu Văn Trung yêu cầu cấp ủy các cấp cần chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt,  cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đảm bảo đúng thời gian và quy định. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên giám sát, kiểm tra chặt chẽ công tác tổ chức thực hiện bầu cử, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại. Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp bầu cử.

 

T/h: Lê Cung – Văn Thắng