Quý I/2021, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nội dung tuyên truyền được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và ngày càng tập trung nhiều vào các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Các tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành triển khai việc học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối và Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2020, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid 19...

Hơn 100 đại biểu đại diện cấp ủy, báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên tổ 35 các TCCS đảng tham gia hội nghị 
 

Các tuyên truyền viên thuộc các tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện công tác tuyên truyền đúng quy định với nhiều hình thức phong phú như sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Qua đó, góp phần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã chú trọng tuyên truyền đấu tranh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Trong quý II, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kết quả năm 5 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2020.

 

         

T/h: Bảo Ngọc – Thế Anh