Đoàn công tác thăm mỏ khai thác quặng bô xít
 

Công ty nhôm Đắk Nông hiện có là 1.045 lao động, trong đó 835 lao động nam, 210 lao động nữ; phần lớn là lao động tại địa phương. Những năm qua, công ty đã thực hiện đúng quy định về việc giao kết hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm theo quy định. Đời sống cán bộ công nhân viên không ngừng được nâng lên, công ty đã xây dựng khu nhà ở cho công nhân, các hoạt động chăm lo đời sống tình thần cho người lao động được thường xuyên thực hiện. Hàng năm, công ty tổ chức đi thăm quan, nghỉ dưỡng, học tập kinh nghiệm cho cán bộ công nhân viên và người lao động…Trong những năm qua, Công ty còn tham gia đóng góp, ủng hộ các nguồn quỹ tại địa phương, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội với số tiền trên 69 tỷ đồng.

 

Thăm Phân xưởng đóng gói Alumil
 

Đoàn công tác cũng đã tham quan thực tế mỏ khai thác quặng bôxít, hồ chứa bùn đỏ, trung tâm điều hành Nhà máy alumin và phân xưởng đóng gói sản phẩm alumin. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV đối với đời sống người lao động và các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn...

Thăm Trung tâm vận hành Nhà máy Alumil Nhân Cơ

Thứ trưởng  Bộ LĐTB-XH  Lê Văn Thanh tặng quà công nhân Nhà máy Alumil Nhân Cơ

 

T/h: Phan Đông-Xuân Cảnh