Trong giai đoạn 2015-2020, công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Nông có những chuyển biến tích cực, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm 12,28% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015; bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh giảm trên 2% đạt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2016-2020, tổng kinh phí từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh là trên 683 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông
 
 

Đối với công tác giải quyết việc làm, trong giai đoạn 2015-2020, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm là 90.629 lượt người; giới thiệu việc làm thành công cho 788 người và tạo nguồn cung ứng xuất khẩu lao động cho 593 người.

Đến hết năm 2020, tổng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh là 2.525 doanh nghiệp, tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 22.620 người; tiền lương bình quân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trả cho người lao động là 6,965 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,526 triệu đồng so với năm 2016; mức tăng tiền lương bình quân giai đoạn là 5,6%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh báo cáo với Đoàn về công tác giảm nghèo của tỉnh Đắk Nông

 

Nhìn chung, kết quả công tác giảm nghèo có chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự vững chắc; nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo mới không giảm; Số lao động được giải quyết việc làm tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và thiếu tính ổn định, năng xuất lao động còn thấp. Chất lượng hoạt động các phiên giao dịch việc làm hiệu quả chưa cao, chưa thu hút nhiều lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm tham gia.

Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Nông kiến nghị Trung ương hằng năm, cân đối, bố trí sớm nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo để địa phương kịp thời triển khai thực hiện;  tăng định mức nguồn vốn của dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, để phù hợp, hiệu quả thực tế sản xuất tại địa phương. Các bộ, ngành quan tâm tạo điều kiện bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động giải quyết việc làm cho lao động tỉnh Đắk Nông…

 
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đề nghị các địa phương xây dựng các mô hình giúp nhau giảm nghèo hiệu quả
 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đánh giá cao kết quả triển khai, thực hiện công tác giảm nghèo, lao động, việc làm, tiền lương của tỉnh thời gian qua. Trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị cả hệ thống chính trị của tỉnh phải vào cuộc tuyên truyền để người dân tự vươn lên, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Đối với chuẩn nghèo đa chiều, ngành lao động-thương bình-xã hội cần rà soát kỹ để triển khai, thực hiện; phân loại 2 đối tượng nghèo để có chính sách đối với từng đối tượng; tập trung đầu tư, hỗ trợ cho vùng lõi nghèo, vùng dân tộc thiểu số để bà con thoát nghèo. 

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh đề nghị tỉnh tập trung thu hút, phát triển DN, HTX, qua đó tạo điều kiện tiêu thụ nông sản cho người dân. Tỉnh cũng cần tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng các mô hình giúp nhau giảm nghèo; chọn các mô hình sinh kế hiệu quả và duy trì mô hình; đề xuất đầu tư những công trình thực sự hiệu quả, tránh dàn trải; quan tâm đào tạo nghề theo địa chỉ để người dân có thể tự sống bằng nghề; kết nối việc làm với doanh nghiệp trong cả nước để tạo việc làm cho người dân, từ đó giúp họ thoát nghèo. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh trong thời gian tới những chính sách giảm nghèo được ban hành sẽ có sự thay đổi, tích hợp lại, không dàn trải và sẽ khuyến khích người dân tự thoát nghèo.

 

Tin, ảnh: Phan Đông-Xuân Cảnh