Số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất là 11 người. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử gồm: Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội CCB tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Đài PT – TH tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở NN và PTNT và Sở Y tế. Sau khi có danh sách chính thức, Trung ương sẽ giới thiệu thêm 2 đại biểu để bầu 6 đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông khóa XV. Theo công bố của Hội đồng bầu cử quốc gia, tỉnh Đắk Nông có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện Krông Nô, Cư Jút và Đắk Mil. Đơn vị bầu cử số 2 gồm TP Gia Nghĩa và các huyện Đắk Song, Đắk Glong, Đắk R’lấp, và Tuy Đức. Mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng