Công nhân Công ty điện lực Đắk Nông đang sửa chữa điện (Ảnh minh họa)
 

Trong đợt này, khách hàng được giảm trong thời gian trọn kỳ hóa đơn 3 tháng gồm: 10 - 11 - 12 năm 2020. Trên địa bàn tỉnh có hơn 143.000 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và các cơ sở lưu trú du lịch được giảm giá điện.

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2, Công ty Điện lực Đắk Nông đã kịp thời triển khai đến các đơn vị thực hiện, thông báo đến tất cả khách hàng được biết chính sách hỗ trợ thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội, trang Website của Công ty…phổ biến cho tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty nắm bắt nội dung để kịp thời hướng dẫn, giải thích khách hàng khi có yêu cầu. Việc thực hiện giảm giá điện góp phần giúp các hộ dân, các cơ sở giảm bớt chi phí, sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, kinh doanh.

T/h: Phan Đông