Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tính đến ngày 20/1, tổng số đối tượng có nhu cẫu hỗ trợ quà Tết theo kết quả rà soát thực tế tại các địa phương là 18.899 hộ; tổng trị giá tiền, quà Ban chỉ đạo các cấp tiếp nhận là trên 4,6 tỷ đồng, tương đương 12.030 suất, đạt 64%; nhu cầu còn lại là 6.869 suất.

Tiêu biểu trong Phong trào có huyện Cư Jút và thành phố Gia Nghĩa, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội Chữ thập đỏ đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu và tuyên truyền vận động nguồn lực, đến nay đã vận động vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và chuyển hỗ trợ cho địa phương khác.  

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức vận động, trao tặng quà Tết phải đúng đối tượng, bảo đảm chăm lo cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

Cuộc họp đã nghe các đơn vị báo cáo về những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện phong trào như: Việc vận động nguồn lực chủ yếu từ nguồn đóng góp ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và nguồn hỗ trợ của các tổ chức tôn giáo, tổ chức thiện nguyện, các doanh nghiệp nên không chủ động được nguồn lực hỗ trợ; một số địa phương còn trông chờ vào nguồn phân bổ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, chưa tích cực, chủ động trong công tác tham mưu và phối hợp tuyên truyền vận động nguồn lực.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tết vì người nghèo và nạn nhân chất dộc da cam tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp rà soát, thống nhất đối tượng cần được hỗ trợ quà Tết. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để có hướng xử lý; mọi nguồn lực vận động phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, gây dư luận không tốt./.

T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh