Qua 20 năm triển khai thực hiện phong trào, đời sống văn hóa có sự tiến bộ rõ rệt. Phong trào đã có sự quan tâm tập trung chỉ đạo của các cấp đảng ủy, chính quyền và ban chỉ đạo các cấp, sự phối hợp  tốt của các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể. Phong trào TDĐKXDĐSVH đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, sâu sắc tạo sức lan tỏa rộng lớn trong mọi tầng lớp nhân dân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 125.000/147.592 hộ gia đình; 672/713 thôn, buôn bon, tổ dân phố; 839/932 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa. Đã có 35/71 xã phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, 470/713 khu dân cư văn hóa, 390 khu dân cư không phát sinh tội phạm, 663 tổ an ninh nhân dân, 612 tổ hòa giải và 211 CLB tìm hiểu pháp luật; có 36/71 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Bằng khen của Bộ VHTT-DL cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào
 

Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đánh giá cao sự tham gia tích cực của Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp cũng như sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để phát huy hiệu quả hơn nữa phong trào thời gian tới Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và các giải pháp thực hiện cụ thể trong từng năm và trong giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong nhân dân. Đặc biệt là nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó chú trọng xây dựng gia đình văn hóa.

Tặng Bằng khen của Chủ tich UBND tỉnh cho các thôn, bon đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu
 

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 14 gia đình, 16 thôn, buôn, bon, 2 cơ quan, 8 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào giai đoạn 2000-2020.

                                     

T/h: Trịnh Nga- Tô Hiệu