Theo đó, ông Hoàng Văn Thuần, TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Văn Hiệp, TUV, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
UVTVTU, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải phát biểu tại lễ công bố
 

Phát biểu tại lễ công bố, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải chúc mừng và mong muốn các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải trao quyết định và tặng hoa các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

 

                                      T/h: Trịnh Nga-Xuân Hạnh