Họp bàn phương án tháo gỡ khó khăn tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 

Khu nông nghiệp UDCNC được thành lập từ năm 2013, với quy mô hơn 120 ha. Đến nay, diện tích được giao cho các nhà đầu tư mới chỉ được 72,88 ha. Diện tích tiếp tục thu hút đầu tư là 24,76 ha; diện tích đang tranh chấp là 6,51 ha.

Thời gian qua, việc tổ chức kêu gọi đầu tư vào Khu nông nghiệp UDCNC còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do hạ tầng điện, đường, nước... tại đây chưa được đầu tư đồng bộ và không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhà đầu tư.

 

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ƯDCNC báo cáo một số khó khăn tại đơn vị

 

Tại cuộc họp các đơn vị liên quan đã tiến hành thảo luận các giải pháp liên quan đến các nội dung: đầu tư hạ tầng khu công nghệ cao; nguồn nước tưới, tình hình quản lý, sử dụng đất trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…Theo đó, về đầu tư cơ sở hạ tầng, các cơ quan liên quan đã tiến hành rà soát các hạng mục đầu tư, tham mưu UBND tỉnh xin trích kinh phí đầu tư một số hạng mục cấp thiết như: đường giao thông, đường ống dẫn nước, dự kiến khoảng 15 tỷ đồng.

Đối với vấn đề cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho các dự án đầu tư một số ý kiến cho rằng cần có cơ chế, chính sách thuận lợi cho các dự án khi triển khai thực hiện. Ngoài ra, các đơn vị liên quan kiến nghị một số nội dung về: quy hoạch, thuê đất, giải quyết tranh chấp đất đai, quy định chức năng nhiệm vụ hoạt động Ban quản lý Khu NNUDCNC....

Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung chỉ đạo xử lý các vấn đề khó khăn tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung đề nghị Ban quản lý dự án Khu NNUDCNC tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động. Về chức năng nhiệm vụ trước mắt vẫn giữ nguyên mô hình hoạt động Ban quản lý trực thuộc Sở NN&PTNT và chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà đầu tư; giao Sở Nội vụ phối hợp với ngành chức năng điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý. Sau khi điều chỉnh, Ban quản lý chủ động xây dựng đề án việc làm, xác định biên chế phù hợp.

Về quy hoạch Khu NNUDCNC thống nhất điều chỉnh quy hoạch cục bộ từng dự án và Giao sở Xây dựng phối hợp thực hiện. Ngoài ra, về lưới điện các chủ đầu tư khi triển khai các dự án cần tuân thủ các quy định đăng ký, sử dụng đầu tư lưới điện theo quy định. UBND TP. Gia Nghĩa cần giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất của một số hộ dân trong khu NNUDCNC đảm bảo diện tích quy hoạch trong vùng dự án.

                                      T/h: Trịnh Nga- Xuân Hạnh