Các đại biểu tham dự phiên họp

 

Phiên họp đã công bố Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên UBBC tỉnh; Kế hoạch triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Quyết định của UBBC tỉnh về việc thành lập các Tiểu ban gồm: Nhân sự, Giải quyết khiêu nại tố cáo, Thông tin tuyên truyền, Vật chất, An ninh trật tự an toàn xã hội và Tổ giúp viêc của UBBC tỉnh…

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, làm rõ các bước, quy trình tổ chức bầu cử và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chức năng để các khâu, các bước của quy trình bầu cử bám sát theo Kế hoạch số 42 ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Nông thông qua Kế hoạch triển khai công tác bầu cử
 

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. UBBC tỉnh yêu cầu phải tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân để tổ chức thực hiện bầu cử đúng pháp luật. 

Cùng với bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cuộc bầu cử, UBBC tỉnh yêu cầu cần tăng cường theo dõi, phòng chống dịch bệnh dịch Covid -19, bạch hầu... Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ trước, trong và sau bầu cử cần phải đảm bảo để cuộc bầu cử được tiến hành đúng tiến độ, thời gian theo quy định pháp luật. Công tác bầu cử phải đảm bảo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật. Đại biểu được bầu có chất lượng, cơ cấu hợp lý, đúng quy định. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Đình Trung yêu cầu những nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử phải được triển khai sớm, chủ động

 

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh Nguyễn Đình Trung yêu cầu cơ quan thường trực và tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện nội dung kế hoạch. Tùy nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban tiến hành họp để triển khai công việc. Về mặt tài chính đơn vị chuyên môn phải có tham mưu sớm để phân bổ kinh phí bầu cử kịp thời. Sở Nội vụ tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất trên tinh thần tiết kiệm. Tiến độ thời gian triển khai các bước của cuộc bầu cử phải được thực hiện theo luật quy định, những nội dung công việc phải được triển khai sớm để đảm bảo tính chủ động.
 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng